Digitala möjligheter på landsbygden

Norrbotten 18 november 2019 10:21

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, det har riksdagen slagit fast. Men i dag har bara 3 av 10 hushåll och företag på landsbygden i Norrbotten tillgång till snabbt bredband. 

Bakgrunden till vår oro är ett uttalande från digitaliseringsminister Anders Ygeman där han säger att resterande delar av landsbygden inte nödvändigtvis behöver få fiberbredband utan kan klara sig med alternativa tekniker. 

För oss är valet av teknik inte det viktigaste i frågan om bredbandsutbyggnaden. Men en nyligen publicerad studie från det statliga forskningsinstitutet RISE visar att fiberbredband är den anslutningsform som är mest kostnadseffektiv om man vill ge hushåll och företag garanterade hastigheter på 1 gigabit per sekund, i enlighet med både Sveriges och EU:s bredbandsmål. Studien visar också att utbyggnad av högkvalitativa trådlösa bredbandsnät kan nå målen, men riskerar att bli dyrare än fiber på sikt. Det finns förvisso billigare trådlösa lösningar men dessa når istället inte på långa vägar de garanterade hastigheter som det nationella bredbandsmålet ställer. 

Detta väcker farhågor om att Ygemans uttalande snarare handlar om att snabba på utbyggnadstakten än att värna landsbygdens långsiktiga förutsättningar att vara en del av det digitala samhället.

En stabil och snabb uppkoppling är redan i dag en förutsättning för att många hushåll och företag ska kunna fortsätta bo och bedriva näringsverksamhet på landsbygden. Inom det gröna näringslivet är bredband a och o, där allt fler verktyg och processer både på gården och i skogen kräver uppkoppling. Vi ser även hur byalag på landsbygden är beroende av snabba uppkopplingar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med att tillgängliggöra ett kulturutbud utanför städerna. Utifrån det offentligas perspektiv är det också viktigt att kunna nå ut med framtidens digitala välfärdstjänster till sina medborgare oavsett var dessa befinner sig. Det är också så att ett väl utbyggt fiberbredband möjliggör bättre mobiltäckning och framtidens 5G-nät på landsbygden eftersom mobilmaster behöver anslutas med fiber för att kunna erbjuda konsumenter och företag höga hastigheter.

Sverige har med stöd från EU-medel investerat mångmiljardbelopp under de senaste 20 åren på att bygga ut bredband med höga garanterade upp- och nedladdningshastigheter. Vi förutsätter att målsättningen om att göra Norrbotten och resten av Sverige bäst i världen på att tillvarata digitaliserings möjligheter också inkluderar dess landsbygd. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
Tommy Nilsson, projektledare Byanätsforum

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrbotten

Coronarapport: Över 1 500 bekräftade fall i Norrbotten

Norrbotten

Stökig helg i Norrbotten – larm om smällar i Luleå

Norrbotten

Mammografin släpar efter: "Några veckor att ta igen"

Norrbotten

SMHI varnar fortsatt för höga flöden

Norrbotten

Coronarapport: 13 nya fall av covid-19

Visa fler