Förutsättningen är en intensiv satsning på förnybar energi i de flesta länder. Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen måste öka till 65 procent från dagens 15 procent.

Detta kräver i sin tur investeringar på 29 biljoner dollar fram till år 2050, vilket skulle motsvara 0,4 procent av världens samlade BNP - en relativt liten andel, enligt Irena.

Globalt uppgick de energirelaterade koldioxidutsläppen till 32 miljarder ton 2015. Utsläppen måste sjunka till högst 9,5 miljarder ton år 2050 för att temperaturhöjningen inte ska överstiga två grader Celsius.

Det är fullt möjligt att omvandla det globala energisystemet men allt hänger på om vi kan agera tillräckligt snabbt. Förseningar kommer att öka kostnaderna för omställningen, säger Irenas generaldirektör Adnan Amin.

Irenas rapport presenterades på måndagen vid ett internationellt energimöte i Berlin i Tyskland. Rapporten omfattar bara energirelaterade utsläpp, det vill säga utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Utsläpp från skogsbruk, skogsskövling och annan markanvändning ingår inte.