Redan under augusti har BDX skött asfalteringen av främst Sveavägen långa sträcka som fått en påläggning. Däremot saknas nya övergångsstreck vid de tre övergångsställen som finns efter sträckan.

– Vi köper tjänsten av ett företag i hela Sverige som sköter många kommuners målande av övergångsställen. Det är svårt att ha en egen dyr maskin för kommunerna med tanke på hur lite som den används under året. Däremot vet jag att en beställning är lagd men inte när det ska göras, säger Maria Kristoffersson, avdelningschef för gata/park.

Den som däremot vet är kommunens entreprenadingenjör Rolf Rosenberg. Enligt honom är det ramavtalsleverantören BDX som kontaktar företaget för jobbet.

– Det är gjort. De målar löpande men arbetet är lite väderberoende. Det kommer att göras klar övergångsställena under vecka 42 om det inte regnar, säger entreprenadingenjören Rolf Rosenberg.

Enligt honom har måleriförtaget haft ett enormt problem med bemanningen.

– Förra året var det en personalflykt när många slutade på företaget. Redan i fjol skulle kommunen få vissa slitna övergångsställen målade men det gjordes inte.

Många upplever det som en trafikfara när strecken saknas?

– Det är ett jättebekymmer. Man ser skyltarna högt upp men inga streck. Så får det inte vara men det ska åtgärdas, säger Rosenberg.