För en stund sedan beslutade regeringen att säga ja till en rysk reaktor vid det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki.

Därmed lämnar De gröna i Finland koalitionsregeringen.

Enligt Vasabladet slutade omröstningen i regeringen 10 ja och 7 nej och statsminister Alexander Stubb uppger att De grönas ministrar kommer att ersättas under nästa vecka.

Artikelbild

| MOT KÄRNKRAFT. Per Lundbäck verkar mot kärnkraft och han oroas över den försöks verksamhet som föreslås i form av en helt ny reaktor.

Rosatom blir ägare till 34 procent av kärnkraftverket och regeringen beslutade i enlighet med näringsminister Jan Vapaavuori föreslag att tillståndet ska beläggas med ett krav om att ägarandelen måste vara 60 procent finskt för att tillståndet ska gälla.

Protesterna mot ett kärnkraftverk i Bottenviken rungar hög från många håll. Vid Naturvårdsverket i Sverige konstateras att svenskarna protesterar mot kärnkraftens risker, är oroliga för hur fisken, miljön och hälsan ska påverkas, hur ett förändrat klimat påverkar och Sverige efterfrågar också utredningar på alternativ till kärnkraften i form av förnyelsebar energi. Protestvågen har ökat ytterligare då Fennovoima som planerar att bygga kärnkraftverket väljer en rysk reaktor och delägare ryska Rosatom som också tillverkar Rysslands kärnvapen.

Per Lundbäck vid Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken konstaterar att De gröna betraktar kärnkraftsfrågan som en helt ny tillståndsprövning, medan näringsministern ser det som en komplettering av tidigare tillstånd. Han beklagar regeringens beslut.

– Den reaktor som Rosatom planerar till Pyhäjoki är en prototyp och upparbetat avfall ska användas, det är frågan om rysk teknikutveckling. Vi har ingen möjlighet att få veta vilka isotoper det handlar om och det här känns inte tryggt, säger Per Lundbäck.

Fennovoima arbetar vidare med förberedelser i Pyhäjoki.

– Sju ryssar har varit på plats under två veckor och markerat landområden. Den finska polisen ingrep och tvingade dem att tvätta bort färgmarkeringarna, säger Per Lundbäck.

Nästa månad är det tänkt att riksdagen ska fatta slutgiltigt beslut.