Det är bråttom. År 2020 måste ett nytt äldreboende med 120 platser stå klart. Då går kontraktet ut för de lokaler som finns i dag på Midgårdarna.

Problemet är hur det ska lösas. Ledningen för Socialdemokraterna ser en fördel med en privat aktör. Företaget kan ta hand om bygget, fastighetsskötseln samt omvårdnaden. Ett argument är att kommunen inte behöver ta ansvar för att hitta personal till verksamheten. Det är redan i dag svårt att få tag på undersköterskor för att bemanna inom äldrevården.

När frågan togs upp på Bodens socialdemokraters årsmöte för några veckor sedan blev det en infekterad debatt för och emot en privat entreprenör. Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ta beslut i början av mars, men valde att inte göra det. Ärendet hänsköts till kommunstyrelsen som sammanträder under måndagen.

Artikelbild

Säger nej. "Vi står för vår ideologi rakt igenom. Det finns inga betänkligheter om det. Vi ska inte ha ett privat äldreboende"", säger Bosse Englund (V).

Bosse Englund är en av Vänsterpartiets fyra ledamöter i kommunfullmäktige han ingår även i socialnämnden. Han är helt emot ett äldreboende i privat regi.

– När socialnämnden tog beslut om att påbörja en process med dialog med intressenter reserverade vi oss från Vänsterpartiet, säger han.

Han är säker på att han har hela partiet med sig i motståndet.

– Man vill sälja ut äldreomsorgen. Våra skattepengar ska inte gå i lycksökares fickor. Skola, vård och omsorg ska alltid ligga inom vår gemensamma sektor. Vi säger nej till vinster i välfärden.

Artikelbild

| Säger ja. "Det blir bra med ett privat äldreboende. Det gör bland annat att personalen kan välja arbetsgivare", säger Egon Palo (M).

Han menar att det blir lika svårt för en privat aktör som kommunen att få tag på personal.

– Det blir ingen skillnad. Det blir en ödesfråga. För vad händer sedan? Plötsligt har vi privata aktörer på flera andra områden inom vård och omsorg, säger Bosse Englund.

Artikelbild

| Nytt. Snön ligger djup på Björknäsområdet. 2020 ska det stå ett nytt äldreboende här.

Egon Palo företräder Moderaterna i socialnämnden och kommunfullmäktige.

– Det är jättebra med privat äldreboende. Det blir en referens till det kommunala äldreboendet. Då kan man ju jämföra.

Artikelbild

| Nöjd. Än så länge har Haparanda Norrbottens enda privata äldreboende. "Det fungerar bra", säger Carina Kapraali, biträdande socialchef.

Han är även positiv till att aktörerna som varit med i kommunens process att ta fram en modell för nytt äldreboende siktar på att i viss utsträckning ha egen matlagning.

– Det har vi tyckt länge, att vi ska återta köken i våra äldreboenden, säger Egon Palo.

Han räknar med att Socialdemokraterna enas för en privat entreprenad. Det innebär i så fall att förslaget går igenom i kommunfullmäktige.

Tidningen pratar med tre äldre personer på stan i Boden.

Gunnel Holmquist, 79, är skeptisk.

– Jag tycker inte att privata företag ska kunna göra vinst på äldreboenden, säger hon.

Elisabeth Eriksson 84, är positiv.

– Det kan bli bra, säger hon.

Gustav Hammas, 84, är emot.

– Äldrevård ska vara kommunal. Pengarna går i fel fickor om det blir privat, säger han.