Att behöva söka hjälp för att bli av med råttor i hemmet blir vanligare och vanligare. De senaste tre åren har Anticimex ökat antalet råttsaneringar med 67 procent över hela landet, enligt Hem & Hyra.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig, säger Håkan Kjellberg som är skadedjursexpert på Anticimex.

I Norrbotten ökade antalet saneringar från 43 stycken år 2013 till 256 i fjol. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1000 nya individer på ett år. Men om antalet råttor faktiskt ökar går inte att säga, eftersom statistiken från Anticimex bara handlar om antalet saneringar.

– En sanering kan ju vara mycket liten och bara handla om att få bort en råttfamilj. Råttornas utbredning finns det ingen statistik över. Men det är tydligt att alltfler söker hjälp och vi tror att det hänger ihop med att råttorna blivit fler, säger Håkan Kjellberg till Hem & Hyra.