I en tidigare artikel uppgavs att kommunfullmäktige skulle hållas på Björknäsgymnasiet. Det var den information som fanns på kallelsen till mötet på kommunens hemsida.
Den visade sig vara felaktig.