– Jag tror det handlar om hur man har det i relationen över lag, säger Viktoria Tullberg vid familjerådgivningen i Luleå.

Bara för att man är ledig tillsammans är det inte säkert att allt börjar fungera – det går inte att lösa upp hela årets stress och påfrestningar just under semestern.

Förutsättningen för att få en bra sommar tillsammans är först och främst att prata igenom vilka förväntningar vi har i förväg.

– Vad är dina behov och vad är mina behov? Det är viktigt att vi kommunicerar runt det, säger kollegan Eva Granström.

För många är det mycket som står på schemat just på sommaren: Att träffa släkt och vänner, göra resor, hinna med alla barnens aktiviteter, renovera huset, hinna träna eller ta det lugnt – det kan vara svårt att få ihop det. Har vi dessutom inte diskuterat våra önskemål i förväg och kommit överens om hur vi ska prioritera, är det upplagt för besvikelser, irritation och konflikter.

– Det måste finnas en ömsesidighet, vi måste kunna se att bådas behov är viktiga. Ibland får man jämka lite, ibland måste man stå på sig, säger Viktoria Tullberg

Men lika viktigt är det att prioritera de gemensamma aktiviteterna. Det behöver inte vara så stora saker.

– Man kan bestämma att man lagar en god middag tillsammans. Eller ta en fika mitt på dagen. Små, mysiga stunder då man gör något ihop, säger Eva Granström.

Om vi utnyttjar ledigheten till att odla vår relation, kan de där sommarveckorna, då vi inte jobbar, vara en chans att komma varandra närmare.

Men många av oss behöver träna på att se och bry sig om sin partners behov – något som ofta kan vara en framgångsrik väg framåt i ett förhållande.

– Vi behöver tänka på att lyssna på ett sådant sätt att den andra får lust att prata. Och att prata på ett sådant sätt så att den andra får lust att lyssna, säger Eva Granström.

När par söker sig till familjerådgivningen är det ofta just kommunikationen som inte fungerar. Man förstår inte varandra och samma mönster och konflikter återupprepas.

Att konstant låta klagande och arg på rösten främjar inte kommunikationen. Inte heller att anklaga och kritisera.

– När du lyssnar är det bra att släppa tankarna på dig själv och dina egna behov en stund, inte bara argumentera för ditt, utan verkligen intressera dig för vad din partner har att säga, säger Eva Granström.

Att visa att man bryr sig om sin partner kan man göra på många olika sätt: med tonläget man använder, att vara intresserad av vad den andra säger och genom att dela med sig av sitt eget liv. Men också genom omsorg och ömhet, närhet och sex.

Närhet, ömhet och beröring är en bra grogrund för sex, men behöver inte nödvändigtvis leda till sex.

– Sexlusten kan komma och gå i perioder genom livet, och påverkas av faktorer som stress, sömnbrist, nedstämdhet, sjukdom eller att man har småbarn, säger Viktoria Tullberg.

Grunden för alla relationer är ändå vänskap.

– Just den här djupa vänskapen som man kan ha i en god relation är så viktig för hur allt annat fungerar, säger Eva Granström.

Det är också vänskapen och den trygghet som vänskapen ger, som gör att det är värt att kämpa för en relation, även om vi drabbas av svackor ibland – för det göra alla, menar de.

– Vi måste komma ihåg att man också kan utvecklas som människa i en relation – både individuellt och tillsammans, säger Viktoria Tullberg.

Och vill man jobba med sin relation är det bra att börja hos sig själv och fundera över hur man själv bidrar till att skapa en säker och trygg bas för sin partner. Hur man ger sin partner en upplevelse av att ”komma hem” när man är tillsammans.