Kulturförvaltningens utredning föreslår att kommunen ska släppa kraven som tidigare ställts på gratisfestivalen Musikens makt angående tidpunkt, målgrupp, marknadsföringsinsatser samt att varumärket Luleå ska stärkas. Förslaget är istället att kommunen ska avsätta 1,35 miljoner kronor årligen till ett evenemang i centrum. Föreningar får lämna in ansökningar om bidrag för att kunna genomföra ett arrangemang.

– Det är för att slippa kravet på upphandling, säger kulturchefen Åke Boström.

– Det är en öppning för föreningen Musikens makt att söka arrangemanget, fortsätter han.

Kommunens tillväxtkontor har gjort bedömningen att kraven som kopplats till bidraget är att se som en beställning, som måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Lagen gäller oavsett om leverantören är en förening eller ett företag. Om kommunen gör en direktupphandling får summan inte överstiga 534 890 kronor.

Förslaget ska tas upp på kulturnämndens arbetsutskott i nästa vecka och på nämnden 26 oktober. Därefter ska kommunstyrelsen och i sista hand kommunfullmäktige ta beslut.