I slutet av januari kunde Norrbottens Media rapportera om de friskoleplaner som fanns i Svartöstaden. En ansökan till Skolinspektionen skulle lämnas in och planen då var att friskolan skulle ha sin verksamhet i Svartöstadskolan.

Nu, åtta månader senare, är läget ett annat.

Nyligen kom beskedet om att kommunen hyrt ut skolan till Folkets Hus som flyttar sin verksamhet från Ripan i centrala Luleå. Därmed är dörren stängd till skolverksamhet i Svartöstadskolan de tre kommande åren.

Men den som tror att detta då gör att friskoleplanerna är nedlagda tror fel, enligt Janina Wallin.

– Vi har lite andra lokaler på G men det är inga som vi kan gå ut med ännu, säger hon.

När skolan nu inte är tillgänglig så kan det bli tal om att friskolan kan komma att ligga utanför Svartöstaden. Och att skolan i sådana fall kan bli mindre än vad som var tanken först.

– Det behöver inte vara Svartöstan utan kan vara i närområdet, säger Janina Wallin.

Däremot kan det dröja innan en friskola är redo att ta emot elever. I januari fanns det förhoppningar om att ha verksamhet i augusti 2018 men den planen är nu skjuten framåt till augusti 2019. Förutom bakslaget med en upptagen skollokal så blev inte föreningens ansökan om friskola godkänd av Skolinspektionen.

Orsaken är att Svartöstadens friskoleförening tagit med ett bidrag i sin budget utöver skolpengen, ett socioekonomiskt bidrag som alla skolor i Luleå får, vilket man inte kan göra enligt Skolinspektionen.

Därför måste en ny ansökan skickas in med försening som följd.

En tänkbar lösning är att starta upp en skola i andra lokaler och om och när det blir möjlighet flytta tillbaka verksamheten till Svartöstadskolan.

Janina Wallin har inget emot Folkets Hus och deras verksamhet men enligt henne ska Svartöstadskolan användas till skola och inget annat.

– Vi vill ju fortfarande åt skolan. Det finns underlag för en skola där och det finns en skola. Då är det inget snack om saken, säger Janina Wallin.

Hur anser du att kommunen tagit emot era friskoleplaner?

– Med ett enormt motstånd. De vill ju inte det här. Men det är inte bara vi som skickat in förfrågningar om Svartöstadskolan utan även från andra föreningar från Svartöstaden, ett kulturkooperativ exempelvis, men kommunen vill inte ha någon från Svartöstaden i denna lokal.

Motgångarna till trots så är Janina Wallin övertygad om att det till slut blir en friskola i någon form i närområdet.

Orsaken?

– Det finns ett enormt intresse för en bra friskola. Det här blir inte heller en vinstdrivande friskola på det sättet utan allt ska gå tillbaka till verksamheten och barnen. Det här kan bli så jäkla bra alltså, säger hon.