Avtalet med Luleå tekniska universitet, som driver biblioteket vid Sunderby sjukhus, har sagts upp och därmed läggs verksamheten ned efter nyår. Då ersätts dagens traditionella bibliotek av en sorts oas där besökarna kan låna ljudböcker, tidningar och tidsskrifter och använda datorer och läsplattor.

Oasen kommer att vara obemannad.

– Utlåningen har minskat drastiskt på alla våra orter. Och så finns det en ekonomisk aspekt eftersom vi har haft personal, säger verksamhetschefen Anders Broström.

Artikelbild

| Platsbristen. Har gjort den medicinska bedömningen sekundär.

I samband med förändringen kommer lokaler att göras om. Nya hyllor och möbler ställs in och visst måleri kan bli aktuellt.

– Inga jättestora pengar, vi ska försöka lösa det mesta på driften. Vi äger en del möbler som bland annat finns i ett förråd i Boden och vi ska försöka nyttja det som finns.

Målet är att alla fem sjukhus i länet ska ha biblioteksoaser. I Gällivare och Kiruna gjordes biblioteken om till oaser redan i januari och samma förändring ska ske i Piteå. Kalix sjukhus har inget bibliotek, men ska ändå få en oas.

I Malmfälten är sjukhusbiblioteken, som var bemannade fyra respektive sex timmar per dag, inte särskilt saknade, enligt verksamhetschefen Ingalill Lindmark.

– Det är faktiskt inte så mycket synpunkter. Folk lånar inte böcker i dag, många sitter med lurar i öronen och lyssnar i sina telefoner i stället, säger hon.

Ingalill Lindmark upplever att det nya konceptet tillgodoser de behov som finns.

– Vad vi har sett är att folk gärna sitter och läser tidningar och tidsskrifter när de väntar på sin hemresa eller sitt läkarbesök. Och vi har kvar samma tidningar och tidsskrifter.