Anshuman Bhardwaj, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, klickar upp flera bilder på sin datorskärm. De högupplösta fotografierna, eller framför allt de mörka fläckarna som syns, har varit omdiskuterade bland forskare sedan 1980. Den mest dominerande förklaringen har hittills varit att strimmorna är någon form att torr process, exempelvis laviner av damm. Men nu har forskare i atmosfärvetenskap vid Luleå tekniska universitet lagt fram en annan förklaring – som skulle innebära att livet på Mars är ett steg närmare.

– Vi måste hitta vatten för att hitta liv som vi känner till det på Mars. Vi har starka indikationer på att de mörka strimmorna är vatten, säger Anshuman Bhardwaj.

Redan 2015 lade forskarteamet vid LTU fram experimentella bevis på att vatten på Mars existerar. Nu har de fört fram visuella och statistiska bevis på att strimmorna som forskarna tidigare trodde var damm, troligen är motsatsen.

Artikelbild

| Dammlavin. De högupplösta fotografierna, eller framför allt de mörka fläckarna som syns, har varit omdiskuterade bland forskare sedan 1980.

– Vi hävdar nu att vatten är en global aktivitet på planeten, säger han.

Tidigare forskning från LTU har visat att det finns salter, så kallade perklorater, i ytlagret på Mars. Vid särskilda temperaturer och rätt fuktighet kan de salterna absorbera vattenånga från atmosfären, en process som har hittas vid ett område på Mars tidigare. Genom att analysera de högupplösta fotografierna har forskarteamet kartlagt var på planetens yta som de mörka strimmorna finns. De jämförde sedan strimmornas placering med planetens geokemiska parametrar, alltså om de kemiska arterna som bildar salt, och som krävs för att vatten ska bildas, finns på samma ställen som strimmorna gör.

– När vi analyserade datan såg vi att områdena med täta strimmor också har höga halter av de kemiska saltbildande arterna.

Hur säkra är ni att det finns vatten på Mars?
Artikelbild

| Mars. "Vi hävdar nu att vatten är en global aktivitet på planeten", säger Anshuman Bhardwaj.

– Jag vill påstå att vi är väldigt säkra, vi har kollat alla möjliga aspekter. Men tills vi landar på planeten eller får prover därifrån kan ingen veta, säger Anshuman Bhardwaj.

I en nära framtid berör inte upptäckten gemene man, menar Anshuman Bhardwaj. Men i det långa loppet kan det här påverka allas framtid.

Artikelbild

– Klimatet förändras och populationen ökar, vår planet börjar närma sig instabilitet. Naturtillgångarna vi har kommer inte att räcka i en evighet. Vill vi överleva längre måste vi hitta alternativ, och det är därför forskare undersöker planeter som vi möjligen kan leva på. Mars är en av de planeterna som liknar jorden mest. Om vi hittar bevis att det finns vatten på Mars, finns det ett hopp om det en framtid där, säger Anshuman Bhardwaj.