Det meddelar Åklagarmyndigheten på torsdagseftermiddagen. Häktningsförhandling ska ske i Luleå tingsrätt på fredagen, men någon tid är ännu inte utsatt. Senast lördag klockan 12 måste häktningen ske.

Häktningsframställan är sekretessbelagd tills vidare.

Kammaråklagare Jens Göransson ska medverka i förhandlingen via länk från Åklagarkammaren i Sundsvall. Göransson lämnar inga kommentarer förrän efter förhandlingen.

Artikelbild

Det var på onsdagen som den nya utredningen kring mordet i Kalamark tog en högst sensationell vändning, när åklagaren valde att anhålla den man i 45-årsåldern som tidigare figurerat i ärendet som det så kallade "huvudvittnet".

Mannen pekade i den tidigare utredningen och i rättegången ut den dömde Kaj Linna som gärningsman.

Mannens berättelse fick avgörande betydelse. I avsaknad av bevis stödde åklagare sig nästan helt på mannens berättelse.

Kaj Linna beviljades resning i december 2016. I mars meddelade Jens Göransson att han avser att pröva fallet i hovrätten i Umeå. Huvudförhandlingen är satt till den 9 maj.