Tingsrätten gav i slutet av september Norrbottenspress rätt.

Men på onsdagen överklagade länsstyrelsen domen till hovrätten.

– Jag begriper det inte, säger Olof Widman, som sitter i Norrbottenspress styrelse, och tillägger:

– Jag tyckte domen var självklar. De har förstås full rätt att överklaga. Men man kan ju tycka att de, efter att ha förlorat tingsrätten, och fått stå för rättegångskostnaderna, borde ta ekonomisk hänsyn. Det är ändå skattemedel det rör sig om. Då måste man ha goda grunder.

Om domen vinner laga kraft kan ett 70-tal tidigare anställda på Norrbottens-Kuriren få dela på de 15 miljoner kronor som i dag är låsta i stiftelsen.