Olyckan inträffade vid 08:20-tiden i södergående riktning vid Strömsund, utanför Råneå.

Räddningstjänst är på plats och städar upp skräpet efter att bilen kört in i mitträcket av oklar anledning. Två personer befann sig i bilen vid olyckstillfället. Personbilen hamnade i diket efter kollisionen och står inte trafikfarligt till. Polis har varit på plats och hållit förhör. En anmälan om vårdslöshet i trafiken samt brukandeförbud är upprättad.