Anledningen är att Infranord på Jernhusens och kommunens uppdrag bland annat ska byta ut rälsen som går över riksväg 97 och Storhedsvägen. Dessutom ska groparna på Storhedsvägen bort och kontaktledningen bytas ut.

Storhedsvägen är en av Luleås mer frekventerade vägar, speciellt under helger när många tar den vägen för att komma till köpområdet Storheden. Men i helgen blir det omöjligt.

– Vi har medvetet valt att lägga arbetet mitt i månaden, inte i samband med en löningshelg, säger Niklas Öhman på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Artikelbild

| Vägtrassel. Kommande helg kommer Storhedsvägen att vara avstängd. Köpsugna trafikanter på väg till Storheden får välja andra vägar.

– Enda lösningen för att kunna göra arbetet med de stora maskiner som behövs, är att stänga vägen helt.

Han berättar om Spårriktaren, som är stor som ett vanligt lokomotiv. När den träder i tjänst kommer den inte ens att rymmas på Storhedsvägen, utan riksväg 97 måste också tas i anspråk.

Storhedsvägen stängs av från fredag klockan 20.00 på kvällen till klockan 8 på måndagen. På skyltar på anslutningsvägarna ombes trafikanterna att ta andra vägar.

Trafiken på riksväg 97 och på Storhedsvägen sliter hårt på rälsen som löper in mot Notviksverkstaden, men också asfaltlagret i anslutning till rälsen är skadat. Nu läggs betongplattor intill rälsen för att vägen och spåren ska hålla längre. I genomsnitt kör 30 000 fordon per dygn på 97:an.

Artikelbild

| Byter rälsen. Den slitna rälsen ska bytas ut där den passerar Storhedsvägen och riksväg 97.

Nästa helg står spåren på 97:an i tur, men där kan man leda om trafiken så att ett av körfälten kan användas för fordonstrafiken och behöver inte stänga av.

– Men vi kommer att tvingas stänga vägen när vi arbetar med att byta kontaktledning. Det kommer dock att ske nattetid.

Artikelbild

| Lokaltrafiken. Bussarna leds om under helgen och kommer att gå på riksväg 97 och E4 .

Då kan det bli mellan 15 och 20 minuters väntetid, misstänker Niklas Öhman.

Vägen kommer dock att öppnas ifall man behöver släppa fram utryckningsfordon.

Artikelbild

| Gupp. Den omfattande trafiken på Storhedsvägen går hårt åt rälsen och asfalten.

LLT:s busslinjer kommer också att beröras. Busstrafiken kommer att gå på riksväg 97 och på E4 istället för på Storhedsvägen. Vissa hållplatser kommer att stängas och andra får begränsad trafik. Bussar på linjerna Linje 8, 9, 403 och 503 som kommer få helt annan linjesträckning än ordinarie.