Luleå kommun är nöjda med det samarbete som inleddes med Austin 2014 och nu utvecklas initiativet ytterligare. Nytt är att Luleå Tekniska universitet ska fortsätta att utveckla kontakterna med Arkitekturinstitutionen vid The University of Texas at Austin och Institutionen för konst, kommunikation, och lärande. Nu jobbar de med att utveckla ett gemensamt klassrum.

– Vi håller precis på med ett projekt mot UT som heter Global Classroom. Från vår sida är det Erik Weissglas och från UT är det Jack Stamps vid Creative Arts and Technology. Samarbetet är ett gemensamt klassrum för UT och LTU. Jack Stamps kommer hålla i en föreläsningsserie om Musik möter teknik möter konst och studenter vid LTU och UT kommer göra gemensamma arbeten och analyser. Erik kommer att hålla i föreläsningar om pentatoniska användningsområden samt treklangsöverlagringar säger Patrik Häggqvist vid Luleå Tekniska universtiet.

Dessutom förbereder Luleå Näringsliv och LTU business en resa till Austin för att granska nya innovationssystem och start up-verksamheter. Luleå Näringsliv kommer även tillsammans med Game Lab gemensamt besöka festivalen SXSM eftersom en ny spelutvecklingsutbildning som ska förläggas till Luleå.