Kulturförvaltningens utredning föreslår att kommunen ska avsätta 1,35 miljoner kronor till ett evenemang i centrum, som föreningar får ansöka om. I och med att de tidigare kraven på arrangemanget slopas slipper kommunen att göra en upphandling.

– Det här är precis det vi har sagt hela tiden, det känns jättebra, säger Elisabeth Rosenbrand, projektledare för Musikens makt 2017.

Hon berättar att man redan har lämnat in en ansökan för 2018.

– Vi har sökt om 1,8 miljoner kronor, det är det som festivalen kostar egentligen, säger Elisabeth Rosenbrand.

– Vår vision är att utveckla Musikens makt och inte krympa det, så det går samma väg som Piteå dansar och ler, fortsätter hon.

Elisabeth Rosenbrand berättar att man hellre vill arrangera festivalen första helgen i augusti, eftersom det brukar vara bättre väder då. Det är varmare på kvällarna då och det är mörkt.

– Det är mycket mera vädersäkert. Vi har haft regn, mer eller mindre, under alla Musikens makt. Det är främst för den sakens skull, säger Elisabeth Rosenbrand.

Hon har diskuterat festivalen med kulturnämndens ordförande Omar Jakobsson.

– Det är det här tjänstemannaförslaget som alla har väntat på, jag vet inte hur politikerna tänker, säger hon.