Här finns en längre text där Tor Tuorda berättar om sitt möte med björnarna.