Heltid ska vara norm. Det finns inget alternativ. Arbetsgivarna inom välfärden ska på samma självklara sätt erbjuda heltidstjänster som det görs inom industrin. Ingen arbetsgivare säger åt en bilmekaniker: ”Kan du tänka dig att jobba 83,5 procent?” Men inom välfärden och kvinnodominerade yrken är erbjudande om deltidstjänster mer regel än undantag.

Ingen av Region Norrbottens och länets 14 kommuner har idag heltid som norm. Bäst i klassen är Region Norrbotten där 83 procent anställda inom vård och omsorg arbetar heltid. Tätt följt av Kiruna där antalet är 82 procent och Gällivare på tredje plats där siffran är 78 procent. Sedan är spannet i de övriga kommunerna allt mellan 66 procent och ner till 30 procent.

Heltid som norm är en smart affär. De som arbetar heltid kan försörja sig själva, får en pension som går att leva på och betalar mer skatt. Kommunal har i senaste avtalsrörelsen nått stora framgångar och träffat överenskommelser med SKL och Vårdföretagarna om att heltid ska bli norm.

Allt fler arbetsgivare har fattat att trygga arbetsvillkor ger högre kvalitet i välfärden när yrkesskicklighet och arbetsvillkor för Kommunals medlemmar stärks. De har fattat att något måste ske för att göra välfärdsyrkena attraktiva eftersom den stora bristen på personal är alarmerande. Trots detta, vittnar medlemmar inom Kommunal att hyvling av tjänster förekommer. Detta sker vanligtvis vid offentlig upphandling och vid omorganisationer. Hyvling av tjänster är inget alternativ. Det ofrivilliga deltidsarbetandet måste få ett slut nu. Det manar till fattigdom. Maktförskjutningen är ett faktum och för arbetstagarna undermineras anställningstryggheten.

Ekonomiska intressen går först och trygga arbetsvillkor får komma sist.

Osökt frammanas en bild från 1800- talet, i Sverige. Det står en fabrikör mitt på torget. Runt honom står ett antal människor som är i stort behov av inkomst. De är fattiga och har familjer att försörja. De är i beroendeställning för det finns inga lagar eller avtal som skyddar dem, varken i eller utanför arbetet. Fabrikören utropar: ”Vem kan tänka sig att anställas på 90 procent? 80 procent? 70 procent?”

Och där, i det ögonblicket, av rädsla för att bli arbetslös och med mössan i hand, skriver arbetstagarna på för sämre arbetsvillkor med giljotinen hängande över huvudet.

Vi kommer aldrig att acceptera att ofrivilligt deltidsarbete, ökat antal visstidsanställningar, låga löner, försämrad arbetsmiljö och underbemanning, brister i yrkesutvecklingen samt uteblivna kollektivavtal och övertagande av personal vid offentlig upphandling får styra.

Det är aldrig okej att personal manas till tystnad, till fattigdom, till ohälsa och sjukdom mot sin vilja. Heltid som norm är en framtidsfråga!

Politiker, vi kräver att heltid ska vara norm, vi kräver att arbetsmiljön ska vara trygg och säker, vi kräver att lagen om anställningsskydd stärks för arbetstagarna, vi kräver ett stopp på hyvling av tjänster!

Avdelningsstyrelsen för Kommunal Norrbotten,

Zara Leghissa,

Eivor Sandström,

Siw-Britt Karlsson,

Marianne Engberg,

Krister Johansson,

Benny Persson,

Cecilia Burman,