Norrbottens Media har tidigare berättat att personal på Gläntan har haft problem med sjukdomssymptom som svårigheter att andas, utslag och irritation i ögonen under flera års tid. Under början av året fick boendet två vattenskador vilket förvärrade situationen och personalen började må så dåligt att verksamheten nu inte längre kan stanna kvar i lokalerna.

– Vi har tagit beslut om att flytta Gläntans verksamhet till andra lokaler och vi håller på att jobba med ett avtal med Region Norrbotten, säger Anne Kotavuopio Jatko, enhetschef.

Flytten kommer att ske inom kort och anhöriga har fått information för en vecka sedan. Det finns möjlighet att välja andra boenden vilket fem brukare har gjort hittills.

– De vill undvika att flytta flera gånger, för det finns en tanke om att när huset är åtgärdat utifrån den problematiken som finns så kommer vi flytta tillbaka, men det är preliminära diskussioner, säger Anne Kotavuopio Jatko.

Återstående 26 brukare flyttar till lokaler på sjukhuset och tanken är att det ska fortsätta vara ett minoritetsspråksboende trots flytten.

– Vi har på gång gamla rehabavdelningen och så finns det några utrymmen utanför själva avdelningen. men vi väntar till vi får avtalen helt klara, men det är ganska säkert att det blir de lokalerna.

Kirunabostäder har tidigare sagt att de planerar att byta ut golvet i sex av rummen på Gläntan. Men Anne Kotavuopio Jatko tror inte att det räcker.

– Jag tror att man fortsätta att leta och säkerställa att det inte finns kvar någonting, för det är tre våningar och det är ingen skillnad om man har jobbat som personal på våning ett eller våning två, hälsoläget är lika illa oavsett vilken våning det är. Jag tror att det är en lång process att gå igenom huset och säkerställa att det blir bra, säger hon.