En ny våg av tvivelaktiga brev har skickats ut på bred front till företagare – inklusive egenföretagare, lantbrukare och skogsägare. Brevet, som kommer från företaget Företagsopinion, ger intrycket av att vara en opinionsundersökning under namnet "Propå 2017". Vinkeln för "opinionsundersökningen" är integration på arbetsmarknaden.

– Det är för att spela på känslor i huvudsak, säger Ludvig Isacsson, presskontakt på Förenade Bolag som kartlägger vilseledande försäljning.

Instegsjobb för nyanlända är minst sagt aktuellt. Det gröna inplastade brevet innehåller intresseförfrågningar om företagare vill ta emot nyanlända i företaget med lönesubvention.

– Det är förkastligt att utnyttja samhällsproblem till egen vinning på det här viset. Det är under all kritik givetvis.

Brevet påminner om deklarationsutskicket. Det finns avgränsningar för varje bokstav, kryssrutor, numrerade rader och hänvisningar till Arbetsförmedlingen.

– Det gör det ännu mindre sannolikt att man då läser det finstilta, säger Ludvig Isacsson.

Men i det finstilta framgår det att företagaren förbinder sig till att annonsera på deras hemsida i två år. En hemsida som i nuläget är tekniskt tunn och bristfällig.

– Det är väldigt obehagligt, säger en anonym skogsägare i Norrbotten.

6395 kronor per år är priset som företagare måste betala om de skriver på och skickar tillbaka brevet.

– Jag är ändå klar i skallen. Men någon som inte är det minsta på hugget eller som slarvläser och går vidare hamnar ju i fällan, säger skogsägaren.

Företagsopinion står med på både Svensk Handels och Förenade Bolags varningslistor. Företaget har sitt säte i Estland. Bakom breven står samma personer som tidigare skickat ut liknande brev under namn som Bolagsupplysningen och Nummerupplysningen, enligt Svensk Handel. Breven sluga, men inte olagliga och det är därför upp till mottagaren att vara källkritisk.

– Man ska vara skeptisk överhuvudtaget. En stor del av de här utskicken hade kunnat kvävas med lite mer försiktighet, säger Ludvig Isacsson.

Den anonyme skogsägaren äger en mindre skogsfastighet och vill därför varna andra då det kan finnas många mottagare.

– I byn där jag bor är i stort sett vartenda hushåll momspliktigt eftersom de äger hus och en liten skogsfastighet.