– Vi har byggt lastkajen några kvadratmeter för stor i förhållande till bygglovet. Nu river vi det som är för stort och rättar till det här, på en gång, säger Mats Olausson, informationschef på Coop Norrbotten.

Det har gått ett drygt år sedan Coopbutiken på Lappgatan i Kiruna brann. Det visade sig snart att butiken inte gick att rädda.

Läs mer: "Snart öppnar nya butiken"

Artikelbild

| Mer byggarbete. "Nu river vi det som är för stort och rättar till det här", säger Mats Olausson, infromationschef på Coop Norrbotten.

Coop Norrbotten gick dock snabbt ut och meddelande att man tänkte bygga upp en ny butik på samma plats. För ett par veckor sedan invigdes den nya butiken.

Men lastkajen är alltså större än bygglovet medger. Varför det blev fel vet inte Mats Olausson. Han påpekar att flera personer i olika yrkesroller varit inblandande i butiksbygget.

– Det finns flera led där det kan gå fel, säger han.

Enligt kommunens bygglovschef, Kristoffer Johansson, upptäcktes felet på ett arbetsplatsbesök tillsammans med ansvariga på Coop och en kontrollansvarig - en person som arbetar på uppdrag av byggherren, men inte på det företag som bygger.

Han bekräftar att Coop kommer att riva lastkajen, dock inte ända ner till den storlek som det beviljade bygglovet medger. Utan Coop får helt enkelt söka ett nytt bygglov. Enligt Kristoffer Johansson innebär det att grannar och övriga sakägare kommer att höras på nytt.

Norrbottens media frågar Mats Olausson om han tror att felet är snabbt åtgärdat.

– Jo, absolut. Och det är klart att vi ska göra rätt, punkt, säger han.