Initiativet är ett svar på Donald Trumps uttalanden om Sverige.

När stora medier ljuger om Sverige är det svårt för någon som sitter i Frankrike eller Ryssland att bilda sig en uppfattning. Det är viktigt att vara en motvikt till detta. Vi har uppsåtet att komma så nära sanningen som möjligt, säger förläggaren och fotografen Jeppe Wikström till Dagens Nyheter.

Bilderna tas under en vecka i maj och bland deltagarna finns namnkunniga fotografer som Paul Hansen och Linda Forsell. Tanken är att bilderna ska skildra svenska vardagssituationer spridda över hela landet.

En jury väljer slutligen ut ett antal bilder och projektet ska resultera i en fotobok med internationell distribution.

Trumps utspel skedde på ett politiskt möte i Florida i februari. Presidenten indikerade då att "något hänt i går kväll i Sverige" när han talade om terrorism i Europa. Kommentaren har lett till en hätsk debatt om vad som egentligen händer eller inte händer i Sverige.