Genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken kan trafiksäkerheten bli bättre, samtidigt som mindre mängder stål behöver användas tack vare att räckena kan göras tunnare. Resultaten presenteras i ett treårigt EU-projekt som nyligen avslutats och där Luleå tekniska universitet haft en viktig roll när det gäller materialtestning.

– Verkliga tester visar att vägräcken med höghållfast stål kan fånga upp en last på 44 ton i 70 km/h, till skillnad från dagens högsta standard som ligger på 38 ton vid 70 km/h. Förutom att klara större laster i samband med krascher medför höghållfast stål att tunnare vägräcken kan produceras, vilket sparar material och miljö, säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande

EU-projektet HIPEBA har pågått i tre år med målsättningen att införa höghållfasta stål i vägräcken. Den största utmaningen har varit att få till en bra kombination av hållfasthet och seghet. En annan utmaning har varit att skydda stålet mot korrosion, vilket görs med hjälp av varmförzinkning där stålet doppas i smält zink vid 460 grader i cirka fyra minuter.

– Vi kunde lösa båda dessa utmaningar. Ett höghållfast stål, producerat av SSAB, med mellan 500 – 700 MPa (ett standardmått för att mäta hållfasthet) visade sig fungera mycket bra, det motsvarar en hållfasthet som är cirka två till tre gånger högre än det galvaniserade stål som används idag. Det gick också att varmförzinka det höghållfasta stålet utan att försämra hållfastheten, säger Esa Vuorinen.

Han tror att vägräcken med höghållfast stål kommer att finnas på våra vägar inom tio år.

– Vägsäkerhet är förstås viktigt, men det krävs också att tillverkare tar till sig den nya kunskapen, att man bryter en del traditionella tankegångar.