– Det känns fantastiskt, säger Jan Grönberg, ägare.

I december 2012 antog miljö- och byggnämnden en detaljplan som öppnar upp för ny hotellbebyggelse vid Arctic Eden. Men någon utbyggnad kom aldrig igång. LKAB överklagade nämligen nämndens beslut om detaljplanen. Det huvudsakliga skälet var att man ansåg att detaljplanen påverkade bolagets möjligheter till framtida gruvdrift negativt. Ett större hotell skulle innebära större kostnader för LKAB vid ett framtida förvärv av fastigheten.

Läs mer: "Vi är helt bakbundna"

Artikelbild

| Fler rum. Redan nu pågår ett arbete för att få fram fler rum. "Vi utökar hotellet från 32 till 45 rum", beräggar Jan Grönberg.

Men länsstyrelsen tyckte inte att LKAB hade så kallad klagorätt avvisade bolagets överklagan. Gruvbolaget tyckte att man visst hade klagorätt - och tillslut hamnade ärendet hos Högsta domstolen (HD). I december 2015, tre år efter nämndens beslut, gav HD gruvbolaget rätt.

Men i måndags beslöt kommunstyrelsen att godkänna den för Arctic Eden så viktiga detaljplanen igen. Och Jan Grönberg berättar för Norrbottens media att LKAB inte tänker överklaga.

– Efter många om och men fick vi vår välsignelse från LKAB och det är vi jäkligt tacksamma för. Vi har haft en dialog och det känns som att vi tillslut har blivit tagna på allvar. Så vi är tacksamma. Man ska inte blicka tillbaka och tycka att det är tråkigt att vi har tappat flera år, utan nu får vi titta framåt istället och glädjas över det, säger han.

I korta drag är målsättningen att bygga ut hotellet och att bygga en ny - större - thairestaurang. Jan Grönberg berättar att det redan nu pågår ombyggnationer i det befintliga hotellet.

Artikelbild

| Större. Den nya thairestaurangen ska bli större än den befintliga.

– Vi håller på och utökar hotellet från 32 till 45 rum. Vi har tagit ett par kontor och liknande i anspråk och i och med att vi har flyttat vår reception har vi frigjort ytor. Nu när vi får detaljplanen ändrad kommer vi att köra på ännu mer. Jag vet inte om vi hinner börja bygga nytt redan till hösten, men annars blir det till nästa vår, säger han.

Enligt ursprungsplanen, som nu är ett par år gammal, fanns en idé om att bygga en rund hotellbyggnad där parkeringen är idag. Men någon sådan byggnad kanske det ändå inte blir. Jan Grönberg berättar att man pratat med LKAB om att försöka få till byggnader som går att flytta.

– Vi har lovat att ta det här i samförstånd med LKAB. Och att bygga en sådan, den blir mer svårflyttad. Så kanske, kanske inte, säger han.

Dessutom finns också en idé om att bygga en utomhuspool. Enligt Jan Grönberg skulle en pool stärka hotellet under sommarmånaderna.

Joakim Björnström, LKAB:s chef för samhällsomvandlingen i Kiruna, bekräftar att LKAB inte kommer att överklaga detaljplanen.

– Vi har stor förståelse för deras verksamhet, och de har stor förståelse för vår verksamhet. I dagsläget ser vi ingen anledning till att överklaga detaljplanen.

Han berättar att också Arctic Eden ligger utanför den såkallade påverkanslinjen. Det innebär att verksamheten inte berörs av brytningen vid den befintliga huvudnivån i gruvan. Joakim Björnström förklarar att LKAB drev frågan om klagorätt ändå till HD eftersom det är en "jätteviktig juridisk princip" för bolaget.

Det var viktigt att ni fick rätt tillslut?

– Ja, det var ett bra utfall i HD, säger Joakim Björnström.