Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

SSU driver på 


Fredrik Lundh Sammeli, SSU-basen Philip Botström, Evelina Harr och Anders Öberg var några av dem som deltog vid Socialdemokraternas kongressombudsöverläggning i Boden. FOTO: Camilla Friberg

 


Under helgen har de norrbottniska ombuden till vårens S-kongress varit samlade i Boden för att vässa sina krav och argument. 

I en nyhetsartikel i dagens NSD berättar riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, landstingsrådet Anders Öberg och kongressombudet Evelina Harr om några av de förslag som Norrbottens socialdemokrater vill lyfta under partikongressen i Göteborg 8-12 april.

På plats under överläggningarna i Boden fanns även SSU:s förbundsordförande Philip Botström. Han reser just nu land och rike land för att förankra SSU:arnas krav på moderpartiet och den rödgröna regeringen.

Bland annat efterlyser han starkare initiativ för att bryta segregationen i skolan.

”Dagens marknadsbaserade skolval bidrar till skolsegregationen och sorterar i praktiken bort elever med sämre förutsättningar. För att minska segregationen behöver urvalssystemet i skolvalet förändras”, argumenterade Botström nyligen i en debattartikel i Dagens Arena.

Det är bra att SSU driver på för en mer aktiv socialdemokratisk skolpolitik. Jämlikheten har fått sig en rejäl knäck.

Sverige har, som Skolverket visat i en rapport, fått ett skolsystem som snarare förstärker än minskar de socioekonomiska skillnaderna, vilket även påverkar Sveriges ställning som kunskapsnation.

Därför kan ingen ansvarig skolpolitiker sitta nöjd. Sverige kan inte acceptera att skillnaderna växer mellan barn, beroende på om de är födda i ett fattigt eller rikt hem. 

Det är en utveckling som är dålig för oss alla.

Det gamla ideologiska riktmärket måste gälla även i det moderna Sverige. Alla, inte bara vissa, ska få chansen till en bra start i livet.

Hälsopolitiken prioriteras


Fredrik Lundh Sammeli, Emilia Töyrä och Linus Sköld snackar hälsopolitik hela veckan.

 

Under den här veckan har S-riksdagsledamöterna från Norrbotten extra fokus på ungdomars och äldres hälsa. 

Linus Sköld, Älvsbyn, besöker Hjärt- och lungsjukas förening, Familjens hus samt ungdomsmottagningen i Piteå. Emilia Töyrä, Kiruna, gästar bland annat hälsocentralen i sin hemkommun. Dessutom åker Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, till Oslo med anledning av sin utredning om barns rätt vid skyddat boende.

”Vi kommer att göra ett flertal besök de närmsta veckorna. Vi vill visa att ungas och äldres hälsa är en viktig fråga för oss. Genom att träffa proffsen i verksamheten kan få vi del av viktiga förslag till åtgärder och förbättringar”, säger Emilia Töyrä.

S-ledamöterna kan dessutom meddela att det är en hel del positiva förändringar på gång. Faktum är att det genomförts flera reformer med betydelse för både unga och äldre sedan maktskiftet 2014. Den S-ledda regeringen har satsat på:

  • Mer personal i  äldreomsorgen. Två miljarder kronor extra tillskjuts för att öka bemanningen i äldreomsorgen så personalen får mer tid tillsammans med de äldre.
  • Tydligare och tuffare krav på att det ska finnas tillgång till personal på landets äldreboenden dygnet runt som kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
  • Ett nytt och mer omfattande äldrebostadsstöd för att få fart på byggandet av bostäder för äldre. Det gäller äldreboenden och hyresrätter för äldre såsom trygghetsboenden.
  • Förbättringar av stödet och öppettiderna på ungdomsmottagningarna. 280 miljoner kronor per år mellan 2016–2019. Det ska bland annat gå till ungdomsmottagningarna, så att de kan ha den personal som krävs och hålla längre öppettider.
  • Stärkt barn-och ungdomspsykiatrin. Det kommer även att satsas ytterligare 100 miljoner kronor på BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin, och på psykiatrisk hjälp nära hemmet på vårdcentralen.
  • Personal för vård och stöd i skolan. Det handlar om ökade resurser för att ha tillräckligt med personal inom Elevhälsan men också fler specialpedagoger.
  • Kostnadsfria läkemedel för alla barn. Vård ska vara lika för alla, det ska inte spela någon roll vad dina föräldrar tjänar. Därför införs kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år.

Det är välkomna satsningar för att höja kvaliteten i välfärdspolitiken, men de säger också massor om skiljelinjerna i svensk politik.

S prioriterar ordentliga investeringar i elevhälsan och äldreomsorgen före nya skattesänkningar.

Utgången i valet 2018 kommer att ha betydelse för välfärdspolitiken.

 

Damberg talade framtid


Under måndagens besök i Göteborg presenterade näringsminister Mikael Damberg en förstudie för ett nationellt testcenter för elfordon, där bland annat Volvo och Scania ska ingå. Han hann även med att tala vid IF Metalls kongress. FOTO: Adam Ihse/TT

 

Näringsminister Mikael Damberg höll ett entusiastiskt och framtidsinriktat tal vid IF Metalls kongress i Göteborg. Han pekade på att svensk industri är allt annat än ”basically gone” (som den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt sa i ett besynnerligt tal i Davos 2013).

”Företag flyttar hem produktion till Sverige. Siffror visar att svensk industri är stark på ytterligare framgång”, konstaterade Damberg.

Påståendet stärks av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer som talar om en urstark framtidstro i svensk industri.

Damberg framförde även ett tack till IF Metall, tidigare ordföranden Anders Ferbe och nya ordföranden Marie Nilsson för att de medverkat till att lyfta industripolitiken och industrins villkor.

Det är i allra högsta grad befogat. Jag var på själv på plats på IF Metalls förbundskongress 2014 när förbundet tog fram sin nyindustrialieringsstrategi. Jag skrev om den i NSD 16 maj 2014.

Nu har denna strategi blivit konkret och handfast regeringspolitik. Politiken har gått hela vägen från ax till limpa. Den S-ledda regeringen lyssnade på IF Metall.

Det är bra för förbundets medlemmar och industrin. Men det är också av helt avgörande betydelse för Sveriges framtid som välfärdsnation.

Industrin är alltjämt en tillväxtmotor som skapar jobb ­– direkt och indirekt. Industrin och den industrinära tjänstesektorn står för en femtedel av landets BNP och för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Utan exportindustrin skulle Sverige vara ett betydligt fattigare land och ha betydligt sämre förutsättningar att finansiera sjukvård, skolor, äldreboenden och annan välfärdsverksamhet.

Skiljelinjerna tydliggörs


Stefan Löfven gästade IF Metalls kongress i Göteborg under söndagen.

 

Statsminister Stefan Löfven hade, för att tala idrottstermer, hemmaplansfördel när han klev upp i talarstolen på IF Metalls kongress i Göteborg under söndagen. Medlemmarna i fackförbundet, där Löfven var ordförande 2005-2012, hör till hans starkaste och trognaste supportrar.

Löfven gjorde inte heller kongressombuden besvikna. Hans tal fick många och långa applåder.

Han talade engagerat om regeringens nyindustrialiseringsstrategi och vikten av en aktiv näringspolitik.

”Vi har redan genomfört 43 av 45 åtgärder i den första handlingsplanen”, sa Löfven.

Resultaten har även börjat komma. Statsministern beskrev hur Stiga, Atlas Copco och andra företag flyttar hem verksamhet till Sverige igen. Något som även speglas i ett reportage i senaste upplagan av "Godmorgon, världen!".

”Enligt Konjunkturbarometern har svensk industri inte haft så stark framtidstro på 20 år”, konstaterade Löfven.

Men Löfven framhöll att det krävs mer för att försvara Sveriges position som en framstående industrination - exempelvis fler och större investeringar i utbildning, forskning, innovationer och infrastruktur.

Så är det. Det gäller att ständigt vårda ett gott klimat för industrin så att den kan hävda sig i hård internationell konkurrens och kan fortsätta att bidra till svensk välfärd - och då handlar det inte bara om att sänka skatterna, som är Moderaternas mirakelmedicin.

Det gäller även att investera i fungerande samhällsstrukturer - det vill säga sådant som finansieras över skattsedeln.

Därmed tydliggörs skiljelinjerna mellan de politiska huvudalternativen inför valet 2018. 

På ena kanten står Moderaterna och deras skattesänkningskrav. På andra sidan finns Stefan Löfven och S, som prioriterar investeringar i samhällsbygget före stora skattesänkningar.

Samhällsbyggarna vs skattesänkarna. Kampen kan börja. 

Facket förnyar

 

Förändringens vindar blåser genom LO-förbunden. I fjol valdes Tobias Baudin till ny ordförande i Kommunal - och den här våren har tre andra förbund valt nya ordföranden. 

Seko utsåg Valle Karlsson till ny ordförande vid kongressen i slutet av april och i början av maj blev Eva Guovelin ny ordförande i Livs.

Under fredagen blev det dessutom klart att Marie Nilsson efterträder Anders Ferbe som ordförande i IF Metall. (Nilsson, som blir den första kvinnan i toppen av IF Metall, presenteras utförligt i Youtube-filmen ovan.)

Till detta ska läggas att det blir blir ny ordförande även i Transport som kongressar i Örebro 3-8 juni. Lars Lindgren har meddelat att han avgår efter Aftonbladets avslöjanden om vissa vidlyftigheter och tveksamheter.

De fackliga kongresserna handlar emellertid inte bara om personförändringar. På IF Metalls nu pågående kongress i i Göteborg behandlas, som exempel, även 433 motioner. 

Den som fördjupar sig i motionsfloden får en bra bild av vilka frågor som diskuteras på arbetsplatserna och har betydelse i löntagarnas verklighet. Det handlar om arbetstider, semestervillkor, arbetsmiljö, företagshälsovård, tandvårdsförsäkringen och en rad andra frågor.

De många motionerna är även en påminnelse om att den facklig-politiska kampen inte är slut. Det har skett stora framsteg i det svenska arbetslivet under de senaste 100 åren. Men fortfarande finns det många brister att åtgärda.

Facket har en viktig roll att spela även i det moderna svenska arbetslivet.

Veckans kommentarer

 
 

 

Jag har skrivit några ledarkommentarer på sidan 2 i Piteå-Tidningen även denna vecka. Läs gärna!

Piteå på rätt väg (om en röd föregångskommun i Norrbotten)

Staten och kapitalet (om en framgångsrik innovationspolitik)

Gnällbältet i svensk politik (om en 53-åring som blev en förgrämd oppositionspolitiker)

En kraft att räkna med (om fackförbundet IF Metall, som kongressar i Göteborg 19-22 maj)

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Var lagledare för Lira BK:s damlag 2006-2009.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar