Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Bra för jobben och miljön

 

Under torsdagen beslutade den rödgröna regeringen att lägga fram en proposition om godstrafikfrågor. I den föreslås att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt.

Det är ett förslag som är positivt för näringslivet (icke minst för skogsbolagen i norra Sverige) men det har också miljömässiga fördelar. Det innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.

Beskedet välkomnas också av Leif Pettersson (bilden), S-riksdagsledamot från Boden och ledamot i riksdagens trafikutskott.

”74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och för klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporten effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks”, säger han.

Siktet är inställt på att trafiken med 74-tons lastbilar ska kunna starta i början av 2018. Det blir Trafikverkets uppgift att avgöra exakt vilka vägar som öppnas för de tyngre lastbilarna.

Även branschorganisationen Skogsindustrierna ser förändringen som ett steg i rätt riktning. Men den hade helst sett att Sverige följt Finlands exempel. Där har transporter på upp till 76 ton varit tillåtna sedan 2013.

”Där tillät man de tunga transporterna på alla vägar och lagade dem först när det uppstod skador. Det har fungerat alldeles utmärkt”, konstaterar Karolina Boxholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna.

Skogsnäringen oroas för att vägnätet för den nya tyngre trafiken inte ska bli tillräckligt stort. För att förändringen ska göra verklig nytta krävs ju ett tillräckligt stort vägnät att köra de tyngre transporterna på. I annat fall blir det inte lönsamt för bolagen att investera i större och tyngre fordon.

Därför måste regeringen ha beredskap för att ta ytterligare steg om den nu föreslagna förändringen inte får de önskade effekterna.

Landsbygden i fokus


Under onsdagen arrangeras ett landsbygdspolitiskt seminarium i riksdagshuset i Stockholm. FOTO: TT

 

Landsbygds- och regionalpolitiken har äntligen fått en väl framskjuten plats på den politiska agendan. Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande och regeringens omlokaliseringspolitik har satt frågorna i centrum av samhällsdebatten. 

Nu gör även riksdagens landsbygdsnätverk, LRF och organisationen ”Hela Sverige ska leva!” en insats för att hålla grytan kokande inför valåret 2018. 

Under onsdagen bjuder de in till landsbygdspolitiskt seminarium i riksdagshuset i Stockholm. Närvarar gör bland andra civilminister Ardalan Shekarabi (S) och partiernas representanter i landsbygdskommittén. Dessutom finns jag, Patrik Oksanen, Hudiksvalls Tidning (C), och en del andra medierepresentanter på plats för en paneldiskussion om hur landsbygden speglas i massmedia.

Initiativet är välkommet. Den urbana normen och 08-fixeringen har länge präglat svensk samhällsdebatt. Men framtiden i Sverige hänger inte ihop med bara vad som sker i storstadsområdena.

På ledarplats i NSD skriver jag, för att ta ett aktuellt exempel, om den stora konferensen Biobase som inleds i Piteå i dag. Företrädare för politik, näringsliv och akademi samlas för att diskutera den nya biobaserade ekonomin.

Skogsindustrin har länge bidragit till jobb, företagsamhet och välfärd – i hela landet. Nu finns också en fantastisk möjlighet för Sverige att utveckla näringen på nya områden och använda sitt gröna guld för omställningen till ett samhälle med lägre klimat- och miljöpåverkan.

Det är en utveckling som dessvärre inte skapar några stora rubriker i Aftonbladet, Expressen eller Dagens Nyheter. Men jag skulle vilja påstå att den är av central nationell betydelse och därför förtjänar att uppmärksammas betydligt mer i de så kallade riksmedierna. 

Även skog, jordbruk och andra lantliga näringar spelar en roll i bygget av framtidens Sverige.

Viktiga besked för Malmfälten


Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade en viktig nyhet med stor betydelse för Gällivare och Kiruna. FOTO: TT

 

2 februari 2017 gästades Gällivare av bostadsminister Peter Eriksson (MP). Med sig i bagaget han ett viktigt besked för att underlätta samhällsomvandlingen i Malmfältskommunerna. 

S, MP och V hade enats om en förändring i förordningen om investeringsstöd för bostadsbyggandet. Beslutet innebär att de två Malmfältskommunerna nu lättare kan bygga de hyreslägenheter som behövs för att klara samhällsomvandlingen. Det beräknas att Gällivare och Kiruna under de närmaste åren behöver bygga 2500 nya hyresrätter tillsammans.

Beskedet från Eriksson välkomnades av Hyresgästföreningen.

”Det här är jätteviktigt för att det ska kunna byggas nya hyresrätter till rimliga hyror så att människor med normala inkomster har möjlighet att inte känna en oro när man tvingas flytta”,  sa Marie Linder, ordförande i Hyresgästerna riksförbund, i en NSD-intervju.

Under måndagen kom ett nytt viktigt regeringsbesked när finansminister Magdalena Andersson (S) besökte Kiruna. Enligt ett regeringsbeslut ska den som säljer sin bostadsrätt eller villa på grund av samhällsomvandlingen i Malmfälten kunna få uppskov med reavinstskatten i upp till sju år.

Det är en exceptionell åtgärd. Men förändringarna i Malmberget och Kiruna är mycket speciella. De kräver extraordinära åtgärder från samhällets sida. 

Sprickbildningen från gruvbrytningen berör många människor och det gäller att staten medverkar till att underlätta processen. Gruvbolaget LKAB:s möjligheter att utvecklas och stadsomvandlingen i Malmfältskommunerna är en nationell angelägenhet.

Panelen pratade politik

Under söndagsförmiddagen har jag medverkat i panelen i P1:s veckomagasin ”Godmorgon, världen!”. Jag, Sakine Madon, VLT, Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet, och programledaren Olle Hägg samtalade om religiösa friskolor, behovet av en litterär kanon och EU-toppmötet i Göteborg.

Det hettade till i diskussionen om betydelsen av att EU-topparna ägnar mer intresse åt de sociala frågorna och villkoren på den europeiska arbetsmarknaden. Lyssna gärna på inslaget i efterhand!

Finansministern besöker Kiruna


Finansminister Magdalena Andersson (S) har koll på ekonomin. FOTO: Kristian Pohl/regeringskansliet

Under söndag och måndag får Kiruna tungt ministerbesök. Finansminister Magdalena Andersson (S) gästar gruvstaden.

På dagordningen står bland annat ett offentligt möte i Folkets Hus under söndagskvällen, ett besök på Movägens äldreboende under måndagen samt överläggningar om samhällsomvandlingen.

Kirunaborna kommer att få träffa en finansminister i samma klass som legendarer som Gunnar Sträng och Ernst Wigforss.

Få, om ens någon, av Magdalena Anderssons kollegor i övriga EU kan redovisa lika fina siffror. Anderssons budget för 2018 rymmer både ett stort reformpaket (motsvarande en procent av Sveriges BNP) och ett överskott i de offentliga finanserna på en procent av BNP som gör det möjligt att betala av en del av statsskulden.

Sverige hör dessutom redan till de länder som har lägst statsskuld i EU-kretsen. Till exempel har jämförbara länder som Tyskland, Österrike och Nederländerna klart högre statsskuld än Sverige.

Därför kan ingen seriös betraktare säga att Andersson och hennes regeringskamrater är slösaktiga eller leker pojken med guldbyxorna inför valåret 2018.

Regeringen gör välmotiverade satsningar på vård, omsorg, utbildning, försvar, polis och pensionärer. Men i grund och botten finns en stram och ansvarsfull ekonomisk politik.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. De offentliga finanserna har gått med överskott varje år med Andersson som finansminister.

Magdalena Andersson har lärt av sin gamle chef Göran Persson. Hon är en försiktig general som lever efter Perssons regel att man ska pengar i näven innan man kan handla.

Björklund tar fajten


Jan Björklund (L) tar strid om de allmänborgerliga väljarna. FOTO: TT

 

I skuggan av EU-toppmötet i Göteborg, som jag skriver om på ledarplats i NSD, genomför Liberalerna sitt landsmöte i Västerås 17-19 november.

Efter bakslaget i valet 2014 hade många förväntat sig att partiledaren Jan Björklund skulle få lämna och att partiet skulle pröva nytt. Men utmanaren Birgitta Ohlsson har klivit åt sidan och nu sitter Björklund säker i partiledarsadeln även inför valet 2018.

Det är dock en tuff resa som väntar Björklund. Opinionssiffrorna fortsätter att ligga runt det svaga valresultatet 5,4 procent 2014.

Björklund tvekar emellertid inte inför uppgiften. Uppenbarligen är han beredd att ta en ordentlig fajt om de allmänborgerliga väljarna med sina allianskollegor.

Han markerar hårt mot M och KD som inte är främmande för att bilda en regering med stöd från Sverigedemokraterna. I en DN-intervju 14 november tydliggör han att det är uteslutet för L att delta i en sådan regering och att det inte finns något utrymme för kompromisser på den punkten.

I många politiska frågor går han och L även andra vägar än alliansen. Till exempel har han  i likhet med den rödgröna regeringen och till skillnad från M, KD och C  ställt sig positiv till förslaget om en europeisk social pelare, som är en huvudfråga under EU-toppmötet i Göteborg.

”Marknadsekonomi som ger människor förutsättningar för egen försörjning ska kombineras med sociala trygghetssystem ­- det är det som är socialliberalism”, argumenterade Björklund i Dagens Nyheter 31 maj.

Sådana ideologiska resonemang – i kombination med Björklunds tydliga ställningstagande mot SD – bådar gott inför framtiden. De bäddar för mer konstruktiva samtal och samarbete över den gamla blockgränsen.

Det borde gå att hitta samarbetsformer mellan socialt engagerad delar av borgerligheten och socialdemokratin om Sverige får ett oklart valresultat 2018.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick utmärkelsen "Stor grabb" i Munksund/Skuthamn SK 2006.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar