Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

100 år med SSU (del 2)

 

I boken ”Hälsing och förnyare” (Premiss 2016) skriver Håkan A Bengtsson (en gång i tiden redaktör för SSU-tidskriften Tvärdag) intressant om 1920-talets SSU. Reformismen och antikommunismen stod i fokus.

”Där fanns gestalter som författaren Nils Karleby, organisatören Karl Hovberg, agitatorn Gunnar Lundberg och ­­– icke minst ­– SSU:s ordförande Rickard Lindström (bilden)”, berättar Bengtsson.

Det var en generation som fick en avgörande betydelse för att svensk socialdemokrati kunde bli vad den blev. Lindström & Co tog avstånd från de gamla marxistiska dogmerna och tog sikte på att göra socialdemokratin till ett socialreformistiskt och pragmatiskt parti.

Vägvalet var inte självklart. Men på S-kongressen 1932 blev det huvudlinjen för partiet. Människors levnadsvillkor och bygget av välfärdsstaten – inte socialisering av storföretag och banker – skulle vara det viktiga för svensk arbetarrörelse.

Det är idéer som präglat svensk socialdemokrati sedan dess - från Per-Albin Hansson till Stefan Löfven

Med alla rimliga mått mätt har det varit en framgångsrik strategi.  Det gamla fattig-Sverige förvandlades till ett modernt folkhem – och socialdemokratin höll i rodret och blev ett stort politiskt parti.

I dag lever vi i ett annat samhälle och en annan tid. Men Rickard Lindströms och Nils Karlebys idéer äger fortfarande aktualitet.

Det centrala är inte ägandet av produktionsmedlen, utan fördelningen av produktionsresultatet och att verka för att alla får ett schysst liv.

Spännande helg för S i norr


Det här gänget toppade S-valsedeln i Norrbotten 2014 – fr v Sven-Erik Bucht, Leif Pettersson, Emilia Töyrä, Hannah Bergstedt, Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli. Men det finns många andra kandidater som pockar på uppmärksamhet inför valet 2018. FOTO: NSD Arkiv

 

Det blir en spännande lördag för socialdemokratin i Norrbotten. Medlemsvalda ombud från hela länet samlas till valkonferens på Sunderby folkhögskola. Partidistriktet ska fastställa sina listor till riksdags- och regionfullmäktigevalen 2018.

På S-distriktets hemsida finns alla handlingar och valberedningens förslag inför mötet.

Landsbygden i fokus


Under onsdagen arrangeras ett landsbygdspolitiskt seminarium i riksdagshuset i Stockholm. FOTO: TT

 

Landsbygds- och regionalpolitiken har äntligen fått en väl framskjuten plats på den politiska agendan. Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande och regeringens omlokaliseringspolitik har satt frågorna i centrum av samhällsdebatten. 

Nu gör även riksdagens landsbygdsnätverk, LRF och organisationen ”Hela Sverige ska leva!” en insats för att hålla grytan kokande inför valåret 2018. 

Under onsdagen bjuder de in till landsbygdspolitiskt seminarium i riksdagshuset i Stockholm. Närvarar gör bland andra civilminister Ardalan Shekarabi (S) och partiernas representanter i landsbygdskommittén. Dessutom finns jag, Patrik Oksanen, Hudiksvalls Tidning (C), och en del andra medierepresentanter på plats för en paneldiskussion om hur landsbygden speglas i massmedia.

Initiativet är välkommet. Den urbana normen och 08-fixeringen har länge präglat svensk samhällsdebatt. Men framtiden i Sverige hänger inte ihop med bara vad som sker i storstadsområdena.

På ledarplats i NSD skriver jag, för att ta ett aktuellt exempel, om den stora konferensen Biobase som inleds i Piteå i dag. Företrädare för politik, näringsliv och akademi samlas för att diskutera den nya biobaserade ekonomin.

Skogsindustrin har länge bidragit till jobb, företagsamhet och välfärd – i hela landet. Nu finns också en fantastisk möjlighet för Sverige att utveckla näringen på nya områden och använda sitt gröna guld för omställningen till ett samhälle med lägre klimat- och miljöpåverkan.

Det är en utveckling som dessvärre inte skapar några stora rubriker i Aftonbladet, Expressen eller Dagens Nyheter. Men jag skulle vilja påstå att den är av central nationell betydelse och därför förtjänar att uppmärksammas betydligt mer i de så kallade riksmedierna. 

Även skog, jordbruk och andra lantliga näringar spelar en roll i bygget av framtidens Sverige.

Viktiga besked för Malmfälten


Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade en viktig nyhet med stor betydelse för Gällivare och Kiruna. FOTO: TT

 

2 februari 2017 gästades Gällivare av bostadsminister Peter Eriksson (MP). Med sig i bagaget han ett viktigt besked för att underlätta samhällsomvandlingen i Malmfältskommunerna. 

S, MP och V hade enats om en förändring i förordningen om investeringsstöd för bostadsbyggandet. Beslutet innebär att de två Malmfältskommunerna nu lättare kan bygga de hyreslägenheter som behövs för att klara samhällsomvandlingen. Det beräknas att Gällivare och Kiruna under de närmaste åren behöver bygga 2500 nya hyresrätter tillsammans.

Beskedet från Eriksson välkomnades av Hyresgästföreningen.

”Det här är jätteviktigt för att det ska kunna byggas nya hyresrätter till rimliga hyror så att människor med normala inkomster har möjlighet att inte känna en oro när man tvingas flytta”,  sa Marie Linder, ordförande i Hyresgästerna riksförbund, i en NSD-intervju.

Under måndagen kom ett nytt viktigt regeringsbesked när finansminister Magdalena Andersson (S) besökte Kiruna. Enligt ett regeringsbeslut ska den som säljer sin bostadsrätt eller villa på grund av samhällsomvandlingen i Malmfälten kunna få uppskov med reavinstskatten i upp till sju år.

Det är en exceptionell åtgärd. Men förändringarna i Malmberget och Kiruna är mycket speciella. De kräver extraordinära åtgärder från samhällets sida. 

Sprickbildningen från gruvbrytningen berör många människor och det gäller att staten medverkar till att underlätta processen. Gruvbolaget LKAB:s möjligheter att utvecklas och stadsomvandlingen i Malmfältskommunerna är en nationell angelägenhet.

Panelen pratade politik

Under söndagsförmiddagen har jag medverkat i panelen i P1:s veckomagasin ”Godmorgon, världen!”. Jag, Sakine Madon, VLT, Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet, och programledaren Olle Hägg samtalade om religiösa friskolor, behovet av en litterär kanon och EU-toppmötet i Göteborg.

Det hettade till i diskussionen om betydelsen av att EU-topparna ägnar mer intresse åt de sociala frågorna och villkoren på den europeiska arbetsmarknaden. Lyssna gärna på inslaget i efterhand!

Finansministern besöker Kiruna


Finansminister Magdalena Andersson (S) har koll på ekonomin. FOTO: Kristian Pohl/regeringskansliet

Under söndag och måndag får Kiruna tungt ministerbesök. Finansminister Magdalena Andersson (S) gästar gruvstaden.

På dagordningen står bland annat ett offentligt möte i Folkets Hus under söndagskvällen, ett besök på Movägens äldreboende under måndagen samt överläggningar om samhällsomvandlingen.

Kirunaborna kommer att få träffa en finansminister i samma klass som legendarer som Gunnar Sträng och Ernst Wigforss.

Få, om ens någon, av Magdalena Anderssons kollegor i övriga EU kan redovisa lika fina siffror. Anderssons budget för 2018 rymmer både ett stort reformpaket (motsvarande en procent av Sveriges BNP) och ett överskott i de offentliga finanserna på en procent av BNP som gör det möjligt att betala av en del av statsskulden.

Sverige hör dessutom redan till de länder som har lägst statsskuld i EU-kretsen. Till exempel har jämförbara länder som Tyskland, Österrike och Nederländerna klart högre statsskuld än Sverige.

Därför kan ingen seriös betraktare säga att Andersson och hennes regeringskamrater är slösaktiga eller leker pojken med guldbyxorna inför valåret 2018.

Regeringen gör välmotiverade satsningar på vård, omsorg, utbildning, försvar, polis och pensionärer. Men i grund och botten finns en stram och ansvarsfull ekonomisk politik.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. De offentliga finanserna har gått med överskott varje år med Andersson som finansminister.

Magdalena Andersson har lärt av sin gamle chef Göran Persson. Hon är en försiktig general som lever efter Perssons regel att man ska pengar i näven innan man kan handla.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Fick utmärkelsen "Stor grabb" i Munksund/Skuthamn SK 2006.


Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se
Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar